Upravit stránku

Společnost TECAM PCV a.s. je moderní českou společností působící na trhu dodávek materiálů pro vodovody a kanalizace a dopravní stavby.

Navazuje na předchozí činnost společností skupiny TECAM a PCV v Čechách a na Moravě. Ke spojení těchto subjektů došlo k 1/1/2021. Uvedené subjekty jsou od počátku devadesátých let hlavními distributory produktů pro vodovody, kanalizace, dopravní stavby a plynárenství v rámci trhu České Republiky.(Dopis partnerů k fúzi společností.)

Nástupnická společnost TECAM PCV a.s. je předním distributorem a logistickým subjektem vodohospodářského trhu ČR s deseti regionálními obchodními a logistickými pobočkami.

Jsme partnerem subjektů dodávajících liniové stavby vodovodů a kanalizací, dálničních a silničních staveb a odvodnění, technologických celků pro vodní hospodářství. Zároveň jsme smluvními partnery řady vodárenských společností, měst i obcí a podílíme se na dodávkách materiálu pro opravy a údržbu i investice do vodohospodářské infrastruktury.

Poskytujeme technický servis v podobě konzultací nad projekčním řešením, ekonomické kalkulace a rozpočty materiálu, variantní řešení v přípravě staveb atd. součástí našich služeb je poprodejní servis, dopravní a logistické služby v každém regionu.

Hlavními dodavateli jsou přední evropští výrobci potrubí, armatur, betonových prvků, šachet i technologických vybavení.. (viz odkaz naši dodavatelé)

Údaje o subjektu zapsaném
v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, spisová značka 5955

TECAM PCV a.s.
Kotrčova 304/2
Plotiště nad Labem
503 01 Hradec Králové 16

IČ: 60933623
DIČ: CZ60933623

ID schránka: jr26hyw

Společnost je vedena
u Finančního úřadu
pro Královéhradecký kraj

Bankovní spojení:
43-4679430207/0100
5200012885/5500
1080510389/0800
17841543/0300

Společnost je plátcem DPH