Upravit stránku
01. 01. 2021Administrátor

V Hradci Králové dne 5.11.2020

Vážení obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o nastávajících organizačních změnách v našich společnostech skupiny TECAM, ke kterým má dojít k 1.1.2021.

V uplynulé dekádě došlo na trhu vodovodů a kanalizací k významnému vývoji. S rozvojem potřeb oprav a investic do infrastruktury došlo k významné potřebě regionálního zásobování produkty pro po opravy a výstavbu inženýrských sítí.

Na základě neustálého hledání cest k optimalizaci fungování našich společností a tím mimo jiné ke zlepšení a zjednodušení obchodní spolupráce s našimi obchodními partnery a ke zlepšení poskytování našich služeb našim zákazníkům jsme se rozhodli, že všechny naše společnosti skupiny TECAM, tedy společnosti:

  • TECAM spol. s r.o., IČ: 60933623, se sídlem Kotrčova 304/2, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložce číslo 5955
  • PCV Alfa s.r.o., IČ: 619 44 602, se sídlem Frýdecká 697/332, 719 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 12759 (dále jen „společnost PCV Alfa s.r.o.“)
  • TECAM Brno s.r.o., IČ: 065 57 341, se sídlem Kulkova 4513/10b, Židenice, 615 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 102787 (dále jen „společnost TECAM Brno s.r.o.“)
  • TECAM Praha s.r.o., IČ: 247 47 611, se sídlem K jezu 2120/2, 143 00 Praha 12 – Modřany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 171005 (dále jen „společnost TECAM Praha s.r.o.“)

projdou přeměnou, jejímž výsledkem bude, že nadále bude jako nástupnická společnost na trhu působit pouze společnost TECAM spol. s r.o., která současně změní svou právní formu na akciovou společnost a změní název na TECAM PCV a.s..

V minulých dnech jsme proto v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“) zveřejnili projekt fúze našich společností, který je k nahlédnutí ve sbírce listin u každé z dotčených společností veřejně přístupné na internetových stránkách www.justice.cz.

S účinností k 1.1.2021 tak předpokládáme, že v souladu se zveřejněným projektem fúze společnosti PCV Alfa s.r.o., TECAM Praha s.r.o. a TECAM Brno s.r.o. zaniknou bez likvidace a jejich jmění v plném rozsahu přejde na nástupnickou společnost TECAM spol. s r.o., která ke stejnému datu změní právní formu na akciovou společnost a změní svůj název na TECAM PCV a.s. a vstoupí do právního postavení zanikajících společností.

Věříme, že tato změna povede mimo jiné ke zkvalitnění našich služeb a mimo jiné také ke zjednodušení komunikace s našimi obchodními partnery.

Současně Vás chceme ujistit, že pro Vás tato změna nebude mít žádné negativní důsledky, nástupnická společnost TECAM PCV a.s. automaticky vstoupí do všech práv a povinností ze smluvních vztahů uzavřených zanikajícími společnostmi a je pochopitelně plně připravena je beze zbytku plnit.

Pokud byste v souvislosti se shora uvedeným měli jakékoliv dotazy, jsme samozřejmě připraveni Vám je zodpovědět.

Jménem všech našich společností Vám děkujeme za dosavadní obchodní spolupráci, přejeme úspěšné zakončení roku 2020 a těšíme se na spolupráci budoucí.

 

S úctou

Ing. Zdeněk Skopal

Ing. Jiří Blažek

Lukáš Koula

Ing. Václav Bareš

jednatelé společností