Upravit stránku
Podmínky ochrany osobních údajů – GDPR

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TECAM spol. s r.o. IČ 609 33 623 se sídlem Kotrčova 304, 503 01 Hradec Králové  (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Kotrčova 304, 503 01 Hradec Králové, 

email:  obchod@tecam.cz telefon:  +420 495 212 047

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Další informace naleznete v přiložených souborech:

GDPR - zákazník

GDPR - dodavatel

GDPR - zásady mlčenlivosti

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.